logo

Zámořské objevy

I. - úvodní informace
Název:
Zámořské objevy
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s předpoklady, které vedly k zámořským plavbám. [pokusí se popsat předpoklady, které vedly k zámořským objevům]
  • Uvést nejvýznamnější mořeplavce a jejich objevy. [charakterizuje významné mořeplavce a jejich cesty]
  • Význam Portugalska a Španělska na cestě k objevům. [popíše plavby a kolonizační snahy Španělů a Portugalců]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučí se vybrané anglické termíny vztahující se k tématu zámořských objevů. [ústní a písemné ověření, v pracovním listu odpovídá na anglické otázky]
  • Vyhledat v pracovním listu anglické termíny a zapsat do sešitu. [vyhledá anglická slova, přeloží a zapíše do sešitu]
  • Naučit správnou výslovnost vybraných pojmů. [žáci nahlas opakují a ve dvojici si opravují chybnou výslovnost]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • individuální práce
  • práce ve dvojicích, s mapou
Učební pomůcky:
pracovní listy, učebnice, sešity, historické atlasy, anglicko - české slovníky

Popis hodiny
Úvod
Rozdat dějepisné atlasy.
Seznámit žáky s cílem hodiny: zámořské objevy.
Zopakovat mořeplavbu Řecko, Řím, Čína, ukázat lodi.
Společně se žáky opakujeme výslovnost vybraných anglických frází, ústně.
Hlavní část
Práce s mapou a dějepisnými atlasy.
1. Vysvětlit předpoklady a příčiny zámořských objevů. Nejvýznamnější plavby Španělů a Portugalců.
2. Seznámit s významnými mořeplavci.
3. Ukázat lodi, na kterých se námořníci plavily: galeona, galéra, karaka, karavela.
4. Cesta kolem světa - kudy pluly první lodi, kdo byl jejich kapitánem a na jakých lodích se plavili.

Průběžně opakovat nové anglické výrazy.
Závěr
Rozdat pracovní listy ve kterých jsou uvedeny anglické výrazy, s nimiž jsem v hodině pracovali.
Překládají zvýrazněné pojmy a odpovídají na anglické otázky česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
PortugalskoPortugal ikona zvuk
ŠpanělskoSpain ikona zvuk
velké zámořské objevygreat overseas discoveries ikona zvuk
obchodtrade ikona zvuk
loď, loděa ship, ships ikona zvuk
říšean empire, empires ikona zvuk
nemocillness ikona zvuk
plachetnicesailboat ikona zvuk
mořeplavbavoyage ikona zvuk
Jižní AmerikaSouth America ikona zvuk
zámořský obchod, zámořská kolonieoverseas trade, overseas colony ikona zvuk
zámořské objevyAge of Discovery / Age of Exploration ikona zvuk
první cesta kolem světathe first voyage around the world ikona zvuk
citrónylemons ikona zvuk
AmerikaAmerica ikona zvuk
Kryštof KolumbusChristopher Columbus ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
IndieIndia ikona zvuk
Vypiš objevy, které významně urychlily propojení světa.Write down the discoveries that significantly accelerated the connections of the world? ikona zvuk
přístava harbour ikona zvuk