logo

Život na vesnici ve vrcholném středověku

I. - úvodní informace
Název:
Život na vesnici ve vrcholném středověku
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s životem a podobou vesnic. [má povědomí o uspořádání vesnic a významných osobách ]
  • Srovnat trojpolní a dvojpolní způsob hospodaření. [dokáže objasnit způsoby hospodaření]
  • Vysvětlit průběh kolonizace. [na mapě ukáže a popíše kolonizaci]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit nové výrazy zaměřené na hospodaření ve středověku. [žák doplní do pracovních listů způsoby hospodaření, přiřadí anglické ekvivalenty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • frontální výuka
  • individuální práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, učebnice, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky. Seznámení s cílem hodiny a následné opakování probraných výrazů.
Příprava prezentace - určena pouze pro dějepis, v prezentaci nebudou vloženy anglické výrazy.
Rozdat pracovní listy.


Hlavní část
Seznámit s podobou vesnic ve vrcholném středověku, srovnání obydlí s dobou předcházející. Vesnické budovy - krčmy, mlýny, kovárny, kostely aj. Privilegované postavení ve vsi. Vysvětlení sociálních vztahů mezi poddanými a vrchností.
Vysvětlit trojpolní způsob hospodaření a jeho přínos pro obyvatele. Pěstované plodiny a chov dobytka, polní práce.
Objasnit pojem kolonizace, práce s mapou. Výuka je doplněna o anglické pojmy.

Závěr
Práce s připravenými prac. listy, doplňují anglické termíny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mlýnskýmill ikona zvuk
trojpolní systémthree-field system (crop rotation) ikona zvuk
ozimautumn crop ikona zvuk
jařspring crop ikona zvuk
vnitřní a vnější kolonizaceinternal and external colonization ikona zvuk
Trojpolní systém zvýšil úrodu.The three-field system increased the crops. ikona zvuk
vesnicevillage(s) ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
pustina (půda ležící ladem, neobdělaná půda)a wasteland ikona zvuk
robotacorvée ikona zvuk
středověká kolonizacemedieval colonization ikona zvuk
pluhplough ikona zvuk poznamka