logo

Kultura jagellonské doby

I. - úvodní informace
Název:
Kultura jagellonské doby
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit s kulturou jagellonského období. [zařadí chronologicky a vysvětlí význam pro naši kulturu]
  • Ukázat významné památky doby. [uvede příklady staveb daného období]
  • Uvést typické znaky pozdní gotiky. [vysvětlí znaky "vladislavské gotiky"]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými termíny doby jagellonské. [písemné ověření v pracovním listu, přiřazují anglické výrazy k českému textu]
  • Zopakovat anglické výrazy zaměřené na kulturu. [průběžné ústní ověření, žáci se zkoušejí navzájem ve dvojicích a opravují výslovnost]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, prezentace
  • skupinová práce
  • individuální práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, pracovní listy, učebnice

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny: vladislavská gotika.
Příprava prezentace v powerpointu, ukázat nejvýznamnější památky doby jagellonské a jejich tvůrce.
Výuku doplnit o anglickou slovní zásobu.
Hlavní část
Diskuse, žáci uvádějí základní znaky architektury pozdní gotiky, druhy staveb, které vznikaly v době jagellonské: Vladislavský sál, Prašná brána, chrám sv.Barbory ad.
Vysvětlí, čím se jagellonská gotika liší od Lucemburské.

Zopakovat okolnosti nástupu Jagellonců na český trůn.
Závěr
Opakování slovní zásoby doby jagellonské, ústně, žáci se zkoušejí navzájem.
Rozdat pracovní listy.
a) žáci charakterizují panovníky doby jagellonské
b) přiřazují pojmy a události k panovníkům
c) určují stavby pozdně - gotické
d) přiřazují anglické výrazy k českým pojmům

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bránagate ikona zvuk
kompaktátacompacts ikona zvuk
vláda Jiřího z Poděbradthe reign of George of Podebrady ikona zvuk poznamka
Český stát a Slovensko pod vládou JagelloncůThe Czech State and Slovakia under the Jagiellon rule. ikona zvuk
pozdní gotikalate Gothic ikona zvuk
knihtiskbook printing ikona zvuk
sochař, sochařia sculptor, sculptors ikona zvuk
stavitel, staviteléa builder, builders ikona zvuk
chrám, chrámya temple, temples ikona zvuk
socha, sochya statue, statues ikona zvuk
císař, císařian emperor, emperors ikona zvuk
koncilcouncil ikona zvuk
šlechtathe nobility ikona zvuk
gotická architekturaGothic architecture ikona zvuk
kulturní památkyculture sites ikona zvuk