logo

Království dvojího lidu

I. - úvodní informace
Název:
Království dvojího lidu
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vývoj po smrti Zikmunda Lucemburského. [chrakterizuje výsledky husitství a důsledky pro České království ]
  • Jiří z Poděbrad, jeho vláda a význam. [zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad a význam jeho mírového projektu, objasní pojem dvojí lid]
  • Vznik jednoty bratrské. [vysvětlí kdy a kým byla založena jednota bratrská]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování anglických výrazů zaměřených na husitství. [doplní v pracovním listu anglické a české výrazy, písemně]
  • Správně určit český překlad. [spojí vybrané anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • individuální práce
  • diskuse
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, učebnice, pracovní listy, anglicko - české slovníky

Popis hodiny
Úvod
Opakování slovní zásoby doby husitské - doplňovačka.
Prezentace doby poděbradské sleduje pouze dějinný vývoj a neobsahuje prvky CLIL.
Vysvětlit změny ke kterým došlo na konci husitských válek po smrti Zikmunda Lucemburského.
Hlavní část
Diskuse na téma: Změny po husitské revoluci.
Význam a zhodnocení vlády Jiřího z Poděbrad, snaha o vytvoření mírového projektu evropských států (diskuse), význam pro současnost. Vysvětlit vedení křížové výpravy a kdy se boje odehrávaly, proč se Jiří dostal do sporu s papežem.
Průběžně seznámit s novými frázemi, žáci nahlas opakují.
Závěr
Vznik jednoty bratrské, myšlenky Petra Chelčického srovnat s programem husitů.
Rozdat pracovní listy a zopakovat učivo i novou slovní zásobu, žáci doplňují anglické a české překlady historických pojmů a události.
Žáci spojují anglické a české výrazy v pracovním listu.
Do tabulky uvádějí významné osobnosti husitského hnutí.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
husitský programHussite programme ikona zvuk
kompaktátacompacts ikona zvuk
kališnická církevCalixtin Church ikona zvuk
jednota bratrskáUnity of the Brethren ikona zvuk
vláda Jiřího z Poděbradthe reign of George of Podebrady ikona zvuk poznamka
český stát za Jiřího z Poděbradthe Czech state under the reign of George of Podebrady ikona zvuk poznamka
zemský správcegovernor / regent / protector ikona zvuk
osmanští TurciOttoman Turks ikona zvuk
královstvíkingdom ikona zvuk
křížová výpravacrusade ikona zvuk
papežthe Pope ikona zvuk
stříbrosilver ikona zvuk
katolická církevthe Catholic Church ikona zvuk
mírové smlouvypeace treaties ikona zvuk
rytíř, rytířia knight, knights ikona zvuk
důsledky válkythe consequences of war ikona zvuk
křesťanstvíChristianity ikona zvuk
duchovenstvoclergy ikona zvuk
Pracuj ve dvojici.Work in pairs. ikona zvuk