logo

Husitské válečnictví

I. - úvodní informace
Název:
Husitské válečnictví
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Uvést příčiny vojenského vítězství husitů. [vysvětlí hlavní příčiny vítězství husitů]
  • Husitská taktika boje. [popíše taktiku a schopnosti husitských vojevůdců]
  • Organizace vojska a zbraně. [uvede typické zbraně husitů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit výrazy související s tématem husitství. [v úvodu hodiny ústně procvičit vybrané fráze]
  • Zopakovat vybranou slovní zásobu. [pracovní list, doplňují anglické fráze v textu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • individuální práce
  • diskuse
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, obrázky, pracovní listy, dějepisné atlasy

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny: válečnictví doby husitské, osvojit si anglické výrazy, které se vztahují k tématu.
Na tabuli jsou uvedené výrazy, se kterými budeme v hodině pracovat, žáci nahlas opakují.
Připravit prezentace v powerpointu - husitská vítězství, zbraně., prezentace je zaměřená historicky a neobsahuje prvky CLIL.
Hlavní část
Husitské válečnictví:
1. Žižkův vojenský řád, organizace a kázeň, diskuse.
2. husitské zbraně, střelné a palné, vozová hradba, obrazová ukázka: halapartna, řemdih, cep, houfnice, hákovnice, tarasnice ad.
3. spanilé jízdy - rejzy
3. osobnosti: Jan Žižka, Prokop Holý
Průběžně opakovat slovní zásobu.
Závěr
Rozdat pracovní listy, žáci si zopakují učivo a doplní vybranou slovní zásobu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
husitéHussites ikona zvuk
klatbainterdict, anathema ikona zvuk
kázánísermon, preaching ikona zvuk
Jaké místo zaujal v husitské revoluci Žižka?What position did Zizka take in the Hussite revolution? ikona zvuk
Kdy a kde se odehrály nejvýznamnější husitské bitvy?Where and when did the most significant Hussite battles take place? ikona zvuk
vozová hradbawagon fort ikona zvuk
Na mapě najdi místa významných husitských bitev.Find on the map places of important Hussite battles. ikona zvuk
tažení husitů do sousedních zemí (spanilé jízdy, rejsy)campaigns of Hussite troops abroad ikona zvuk poznamka
mapa, mapya map, maps ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
cepflail ikona zvuk
sudlicehalberd ikona zvuk