logo

Písemná práce - instrukce

I. - úvodní informace
Název:
Písemná práce - instrukce
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kontrola nabytých vědomostí [žák správně písemně odpoví na otázky položené v písemné práci]
Jazykové cíle a ověření:
  • porozumět anglickým pokynům [žák přeloží pokyn, udělá, co se po něm chce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
zadání písemné práce

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence)
- průběh písemné práce, čas - vybrané pokyny pronáší učitel v anglickém jazyce, pokud žáci nerozumí, zopakuje pokyn také česky
Hlavní část
- vypracování písemné práce - vybrané otázky v testu jsou v anglickém jazyce (proto by součástí záhlaví písemné práce měl být pokyn, ve kterém je uvedeno, že pokud žák nerozumí zadání, požádá učitele o překlad/vysvětlení)
Závěr
- zhodocení písemné práce a přípravy žáků na ni - obtížnost, příprava, sebehodnocení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Odevzdejte své práce.Hand in your tests. ikona zvuk
Ticho prosím!Silence, please! ikona zvuk
Doplň text.Fill in the text. ikona zvuk
Jste-li hotovi, prověrku odevzdejte.If you are ready, hand your test in. ikona zvuk
Přečtěte si zadání úlohy.Read the task. ikona zvuk
Rozesaďte se.Spread out ikona zvuk
Neopisujte.Do not copy. ikona zvuk
Rozumí všichni zadání?Does everybody understand the instructions? ikona zvuk
Zkontrolujte si práci a odevzdejte ji.Check your work and hand it in. ikona zvuk
Rozdejte si zadání.Distribute the tests. ikona zvuk poznamka