logo

Práce s historickými atlasy

I. - úvodní informace
Název:
Práce s historickými atlasy
Předmět:
Dějepis
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • připomenutí základních pravidel práce s historickými atlasy [žák ví, jak správně pracovat s historickým atlasem]
  • vyvozování informací z historických atlasů [žák najde v atlasu potřebné informace, dokáže z nich vyvodit určitý závěr]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohatit slovní zásobu o vybraná slova, či je alespoň procvičit [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • diskuse
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
historické atlasy

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulé hodiny (historické prameny a jejich dělení, rozdíly mezi "klasickým" zeměpisným atlasem a atlasy historickými)
Hlavní část
- diskuse zda a proč jsou historické atlasy užitečné pro studium dějepisu
- diskuse na téma, jak správně s takovým atlasem pracovat - vyvození základních pravidel, vybrané pojmy zapisujeme na tabuli česky i anglicky
- práce s atlasem - klademe otázky (od jednoduchých ke složitějším), které se týkají vybraného učiva a jeho zpracování v atlase, vedeme žáky k tomu, aby se zjištěnými informacemi dále pracovali - porovnávali, zobecňovali atd.; pro ukázku uvádíme sérii otázek vztahujících se ke dvojici map zachycujících náboženské poměry v Evropě
- zadání samostatné práce s historickým atlasem - na základě určité mapky mají napsat souvislý text - rozsah dle charakteru mapky či grafů
Závěr
- na závěr smažeme anglické ekvivalenty, necháme pouze české výrazy a vyzveme žáky, aby je sami přišli zpátky na tabuli doplnit

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
najít na mapěfind it on the map ikona zvuk
odpověďanswer ikona zvuk
mapa, mapya map, maps ikona zvuk
informaceinformation ikona zvuk poznamka
dějepisný atlas, dějepisné atlasya historical atlas, historical atlases ikona zvuk
legendalegend ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk
otázkaquestion ikona zvuk
najítfind ikona zvuk