logo

Názory na vznik a vývoj života

I. - úvodní informace
Název:
Názory na vznik a vývoj života
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělení názorů na vznik a vývoj života [Žák umí rozdělit názory na vznik a vývoj života]
  • Příklady jednotlivých názorů, mýtů [Žák zná příklady těchto názorů]
  • Základy teorie evoluce, Darwin [Žák zná základní principy evoluce podle Darwina]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [žák zvládne anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s prezentací
  • referáty na téma mýty různých národů na vznik světa a života
  • film o Dawinovi
Učební pomůcky:
počítač
video

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Seznámení se s několika typy názorů na vznik světa i života
V rámci mýtických názorů na vznik světa a života přednese několik studentů referát
Video o Darwinovi a evoluci
Závěr
Společné zopakování nově naučených výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vývojdevelopment, evolution
mýtický názormythical view
biblický názorbiblical view
filosofický názorphilosophical view
vědecký názorscientific view
přírodní výběrNatural selection
přírodní výběrNatural selection