logo

Vylučovací soustava

I. - úvodní informace
Název:
Vylučovací soustava
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s anatomií a funkcí vylučovací soustavy [Žák popíše podle obrázku základní vylučovací soustavu.]
  • Seznámení se stavbou a funkcí ledvin [Žák popíše stavbu a funkci ledvin.]
  • Seznámení s některými onemocněními vylučovací soustavy [Žák vyjmenuje nejznámnější onemocnění vylučovací soustavy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se s novou slovní zásobou [Žák správně používá anglické pojmy k vyjádření a reaguje na pokyny v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka - výklad podle nástěnného obrazu
  • Metoda čtení ve dvojici s porozuměním
  • Popis obrázkku
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis 8 (Prodos, Fraus či jiná)
Pracovní sešit k učebnici
Nástěnný obraz Anatomie vylučovací soustavy (nebo obrázek z internetu promítnutý dataprojektorem)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence a cíl hodiny v angličtině. Vysvětlení rozdílu mezi trávicí a vylučovací soustavou (vždycky je to potřeba, žáci se pořád dokola vyptávají)
Hlavní část
Výklad anatomie vylučovací soustavy podle nástěnného obrazu v češtině, vyučující píše anglické výrazy na tabuli, žáci se učí výslovnost.
Rozdělení do dvojic libovolnou metodou. Odstavce Stavba ledviny a Tvorba moče si žáci čtou vzájemně ve dvojicích (jeden předčítá, druhý vyhledává podstatné informace, společně formulují zápis do sešitu, v těchto činnostech se vždy po několika větách střídají). Anglické výrazy doplňuje vyučující jednotlivým dvojicím přímo do zápisu, je s nimi v kontaktu, kontroluje jejich práci.
Závěr
Práce s pracovním sešitem - při plnění úkolů na téma Vylučovací soustava žáci doplňují kromě českých i anglické výrazy. Nakonec sešity odevzdají ke kontrole.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ledvinykidneys
močový měchýřurinary bladder
nefronnephron
vylučovací soustavaexcretory system
vylučováníexcretion
močurine
močovodyureters
močový měchýřurinary bladder
močová trubiceuretra
Hlavním orgánem vylučovací soustavy jsou ledviny.The main organ of the excretory system is kidneys.
transplantace ledvinykidney transplantation
primární močprimary urine
definitivní močdefinitive urine
vodawater