logo

Plazi I

I. - úvodní informace
Název:
Plazi I
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci umí posat charakteristické znaky třídy Plazi [Žáci správně rozliší charakteristické znaky obojživelníků a plazů]
  • Žáci znají stručnou historii vývoje plazů, popíší zvláštnosti dinosaurů a znají teorie o jejich vyhynutí. [Žáci podle obrázku popíší dinosaury a éru jejich života.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci si osvojí základní pojmy sloužící k popisu plazů [Ověření na konci hodiny - 6áci odpovídají na kvízové otázky anglickými i českými výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, srovnávání znaků obojživelníků a plazů
  • Referát o dinosaurech (ppt.)
  • Řízená diskuse o dosavadních poznatcích o vývoji plazů
Učební pomůcky:
Nástěnné obrazy - Stavba těla plaza, Dinosauři (nebo obrázky v powerpointu, popř. literatura)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence, téma hodiny na tabuli - v AJ
Hlavní část
Klasický výklad o obecné charakteristice plazů se zpětnovazebnými otázkami - srovnání znaků obojživelníků a plazů
Strukturovaný zápis - charakeristika, stavba těla, povrch těla, vnitřní orgány, rozmnožování, vývin, chování, příklady zástupců
Pověřený student přednese referát o dinosaurech.
Anglické výrazy vyučující používá ve výkladu, žáci je nahlas opakují - jednotlivě i ve skupině, používají je ve větách.
Závěr
Prověření pomocí kvízových otázek s anglickými výrazy na ověření jak faktických znalostí tak anglických výrazů.

Otázky:

Jakým podmínkám jsou plazi přizpůsobeni? (suchozemským - terrestrial)
Jaké mají plazi tělo? (protáhlé)
Kolik mohou mít plazi končetin? (4-0)
Jaká je kůže plazů? (suchá - dry skin)
Co mají plazi na povrchu kůže? (šupiny - scales)
Jak se plazi rozmnožují? (pomocí vajíček -with eggs)
Co se stalo s dinosaury? (vyhynuli)


Zdroj příloh: http://2.bp.blogspot.com/-As0f4LPf9Sk/Tpm8QLjdL0I/AAAAAAAAAck/qhpP-k-1lqs/s1600/Dinosaurs+pictures+and+names+1.jpg
http://www.arthursclipart.org/biologya/biology/reptiles.gif

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozmnožováníreproduction
přizpůsobení suchozemským podmínkámaccommodation to terrestrial conditions
vajíčko, vajíčkaegg / eggs
Dinosauři vyhynuli.Dinosaurs died out.
šupinyscales
samecmale
samicefemale
Vypracuj referát na téma...Prepare a paper on the topic of ...
suchá kůžedry skin
rozeklaný jazykforked / cleft tongue
krunýřcarapace, shell
silná kůžethick skin
jedové zubyvenomous teeth
plazireptiles