logo

Obojživelníci II

I. - úvodní informace
Název:
Obojživelníci II
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci znají běžné druhy obojživelníků, dokáží je popsat a zařadit do sytému [Testem v další hodině]
  • Žáci vědí, jaké životní prostředí obojživelníci obývají, dokáží k druhům přiřadit jejich obvyklý biotop [Schématické doplnění obrázku eksystému (rybník u lesa) o druhy obojživelníků]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci si zopakují slovíčka z minulé lekce, doplní nová - názvy skupin obojživelníků a vybraných druhůa naučí se je vyslovovat [Hra - třídění kartiček s anglickými výrazy do skupin podle systému nebo životního prostředí]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vím-chci vědět-dověděl jsem se
  • Práce s učebnicí a další literaturou
  • Zápis do sešitu formou myšlenkové mapy
Učební pomůcky:
Kartičky s novými pojmy - viz příloha,
obrázky našich obojživelníků - jsou v každém kabinetu biologie

Popis hodiny
Úvod
Pozdav, dotaz na chybějící v AJ, téma hodiny v AJ
Brainstorming - co víme a co nevíme o obojživelnících - a co o nich umíme říct anglicky (opakování z minulé hodiny)
Hlavní část
Žáci podle zápisu z brainstormingu (s dopomocí) zformulují otázky, které se týkají třídění obojživelníků a jejich životního prostředí. Odpovědi na ně vyhledají v učebnici, atlase živočichů, průvodci přírodou či jiné dostupné literatuře. Vytvoří myšlenkovou mapu do které zanesou základní systém obojživelníků a u jednotlivých zástupců zmíní jejich životní prostředí. Při prezentaci myšlenkové mapy vyučující žákům doplní požadované anglické výrazy.

Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je graficky uspořádaný text doplněný obrázky s vyznačením souvislostí. (http://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlenková_mapa)
Dále také: http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy1.html
Závěr
Jako reflexi žáci jednotlivě říkají pravdivé věty o životním prostředí jednotlivých druhů obojživelníků. Slovíčka mají k dispozici na tabuli. Mohou si vybrat českou či anglickou formu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zdravé lesy a ovzdušíhealthy forests and air
bažina, bažinymarsch, swamp, moor(land) poznamka
obojživelníciamphibians
louka, loukya meadow, meadows
rybník, rybníkya pond, ponds
žába, žábya frog, frogs
čoleknewt, eft
mloksalamander
skokancommon/brown frog
ropucha obecnátoad