logo

Ryby - životní prostředí a význam

I. - úvodní informace
Název:
Ryby - životní prostředí a význam
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci znají běžné druhy našich ryb a jejich životní prostředí (říční pásma, vodní nádrže, rybníky) [Testem v další hodině]
  • Umějí poznat podle obrázků hlavní druhy ryb [Poznávací hra s obrázky ryb]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci znají základní pojmy spojené s ekologií ryb [Ústní ověření na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Brainstorming na téma Význam ryb v přírodě a pro člověka
  • Práce s textem v učebnici o výskytu a chovu ryb - zápis
  • Powerpointová prezentace s obrázky ryb k poznávání
Učební pomůcky:
Obrázky ryb, prezentace nebo diapozitivy, kartičky s anglickými výrazy k upevnění na nástěnku či magentickou tabuli

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v AJ, zápis do třídní knihy - otázka na chybějící v AJ
Brainstormnig o rybách... dotaz i na anglické výrazy ) názvy ryb,názvy rybích pokrmů, které by žáci mohli znát)
Hlavní část
Práce s textem v učebnici -
Úkol 1.: žáci přečtou text v učebnici a jejich úkolem je vyhledat souvislosti mezi tvarem a způsobem života ryb s jejich životním prostředím ve kterém žijí (jsou chovány). Zatímco žáci pracují, vyučující napíše (promítne, připevní) na tabuli nová anglická slovíčka, která se žáci mají naučit.
Úkol 2.: žáci přiřazují k novým slovíčkům české výrazy z učebnice.
Úkol 3.: žáci používají anglické výrazy ve správné souvislosti ve větách
Závěr
Ověření - na tabuli vyznačíme různé biotopy a (s anglickým pojmenováním) žáci do nich přiřazují konkrétní druhy ryb

Zdroje příloh: http://www.garrisonwaterside.com/images/fishes.jpg


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životní prostředíenvironment
Otevřete učebnice na straně...Open your textbooks at page...
mořesea
potokcreek, brook
rybník, rybníkya pond, ponds
rybařenífishing
pstruhtrout
štikapike
rybářfisher(man)
rybyfish
ploutvefins
potěrspawn
losossalmon