logo

Sopečná činnost - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Sopečná činnost - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se s základními částmi sopky [Žák dokáže vysvětlit základní části sopky a děje ji doprovázející]
  • Seznámení se s jevy doprovázejícími sopečnou činnost []
  • Naučit se nejznámnější oblasti na Zemi s vulkanickou činností [Žák zvládne vyjmenovat několik míst na planetě, které souvisí se sopečnou činností]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • video
  • práce s učebnicí
Učební pomůcky:
video
učebnice Přírodopis pro 9. ročník
nakopírovaný obrázek sopky

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
cíle hodiny
Hlavní část
Probrání stavby sopky, základních pojmů, které se tématu týkají, dějů, které při sopečné činnosti probíhají a dějů, které ji doprovázejí.
Závěr
Na nakopírovaném obrázku je sopka a popis jejích částí (anglicky). Úkolem je doplnit k anglickým pojmům české.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
projev zemské energiemanifestation of Earth energy
magmatický krbmagma chamber
komínchimney
krátercrater
lávalava
popelashes
vřídlahot / thermal springs