logo

Poruchy zemské kůry - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Poruchy zemské kůry - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se se základními pojmy tématu [žák umí vyjmenovat základní pojmy a specifika poruch zemské kůry]
  • Umět jmenovat k důležitým poruchám přiřadit přiklady [Umí říct alespoň jeden příklad ke důležitých poruchám]
  • Poznat či nakreslit základní poruchy [Umí podle obrázku určit druh poruchy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [žák zvládne anglické pojmy správně přeložit do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
prezentace

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
cíle hodiny
Hlavní část
Pomocí powerpointové prezentace je probráno gros tématu.
K některým důležitým pojmům jsou přiřazeny anglické ekvivalenty.
Závěr
Zopakování probrané látky a nově uvedených anglických výrazů pomocí osmisměrky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vrásněnífolding
zlomyfaults, fractures
Himalájethe Himalayas / teh Himalaya Mountains
Karpatythe Carpathian Mountains
Krkonošethe Giant Mountains
horotvorné pochodyorogenetic processes
kryplates