logo

Vnitřní geologické děje - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Vnitřní geologické děje - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s geologickými ději a jejich dělením [Žák dokáže vysvětlit základní geologické děje a jejich dělením]
  • Naučit se jak, proč vnitřní geologické vznikají, jaké jsou pro to důkazy [Žák umí zdělit základní příčiny a důkazy geologických dějů ]
  • Seznámit se sgeologickou minulostí Země [Žák umí něco říct o geologické minulosti Země]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [žák zvládne anglické pojmy správně přeložit do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s prezentací
  • frontální výuka
  • video
Učební pomůcky:
video
počítač

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
cíle hodiny
Hlavní část
Seznámení se z danou problematikou pomocí powerpointové prezentace doplněné o anglické výrazy důležitých pojmů.
Video na dané téma
Závěr
Zopakování si nově probraných pojmů lehkým prozkoušením.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zemětřeseníearthquake
litosféralitosphere
litosférické deskylitospheric plates
hlubokomořské příkopypelagic trench
sopkyvolcanos
ostrovyislands
vznik světadílůformation of continents
PangeaPangea