logo

Trávicí soustava

I. - úvodní informace
Název:
Trávicí soustava
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Popis anatomie trávicí soustavy [Žák popíše podle obrázku anatomii trávicí soustavy]
  • []
  • Seznámení se základními funkcemi orgánů trávicí soustavy [Žák popíše děje probíhající v orgánech trávicí soustavy ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými pojmy v angličtině [Źák používá k vyjádření anglické výrazy (starší i nové), reaguje na pokyny v AJ.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální vyuka
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis 8. ročník (Prodos, Fraus či jiná), pracovní sešit k okopírování obrázku
Nakopírované obrázky trávicí soustavy s anglickými pojmy (z pracovního sešitu, anglické pojmy doplnit ze slovní zásoby)
Nástěnný obraz Trávicí sousta

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence a seznámení s cílem hodiny v AJ.
Hlavní část
Výklad podle nástěnného obrazu v češtině, s doplněním anglických pojmů, které vyučující píše na tabuli (připevňuje na magentickou tabuli - déle vydrží). Žáci se učí výslovnost nových pojmů. Dělají si zápis.

Práce s učebnicí - žáci samostatně pročtou text o trávicí soustavě, označí v něm body, které pro ně byly úplně nové (metoda kritického myšlení), diskutují o tom, které pojmy si označili. (Vyučující může posoudit účinnost vlastního výkladu)
Závěr
Žáci dostanou nakopírovaný obrázek s obrázkem trávicí soustavy a v něm jsou doplněné pojmy v angličtině. Úkolem je k anglickým výrazům na obrázku napsat výrazy české.
Na konci hodiny zkontrolujeme společně správné doplnění.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nakonec vám položím otázku.At the end I'm going to ask you a question.
trávicí soustavadigestive system
hltanpharynx
jícenoesophagus / gullet
žaludekstomach
slinysaliva
peristaltikaperistalsis
játraliver
zubyteeth
tenké střevosmall intestine
tlusté střevobig intestine
slinivka břišnípancreas
žlučníkgall bladder