logo

Přeměněné horniny - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Přeměněné horniny - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • naučit se, co to jsou přeměněné horniny a jak vznikají [žák umí vysvětlit, co jsou to přeměněné horniny a jak vznikají]
  • naučit se základní typy přeměněných hornin, jejich vlastnosti, využití [žák dokáže vyjmenovat nejznámnější přeměněné horniny a zná jejich vlastnosti a využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [žáci dokážou přeložit anglické výrazy do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce nad pracovním listem
  • seznámení se s anglickými výrazy přes počítač
Učební pomůcky:
pracovní list
počítač

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
seznámení se s obsahem hodiny
Hlavní část
práce s pracovním listem
seznámení se s anglickými výrazy
Závěr
zopakování a kontrola pracovních listů
křížovka na téma anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
složenícomposition
využitíexploitation
přeměněné horninyMetamorphic rocks
břidliceslate
rulagneiss