logo

Onemocnění dýchací soustavy, kouření, umělé dýchání

I. - úvodní informace
Název:
Onemocnění dýchací soustavy, kouření, umělé dýchání
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s několika nejčastějšími onemocněními dýchací soustavy [Žák popíše projevy nejčastějších onemocnění dýchací soustavy .]
  • Protikuřácká kampaň [Žák dokáže zdůvodnit škodlivost kouření.]
  • Seznámit se s technikou umělého dýchání [žáŽáci si na modelu vyzkouší techniku umělého dýchání z úst do úst, popíše další metody.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámí se s novými pojmy v angličtině [Žák reaguje na pokyny v angličtině a používá nové anglické pojmy k vyjádření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Referáty žáků na téma nemoci dýchací soustavy
  • Práce ve skupinách
  • Práce s andulou (modelem pro nácvik umělého dýchání)
Učební pomůcky:
Model pro nácvik umělého dýchání
Referáty žáků
Obrázky kuřáckých a zdravých plic

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence a seznámení se z tématy hodiny v AJ.
Krátký opakovací kvíz o anatomii a funkci dýchací soustavy.
Hlavní část
Krátké referáty na téma nemoci dýchací soustavy - žáci referují, vyučující doplňuje anglické výrazy, píše je na tabuli a žáci si zkoušejí jejich výslovnost. (V zadání referátu může být požadavek na používání již známých anglických výrazů)
Brainstorming o vlivu kouření na zdraví člověka - vyučuící doplńuje anglické výrazy, píše je na tabuli a žáci nacvičují výslovnost. Následuje krátká práce ve skupinách - Společně ve skupině navrhnout soubor doporučení (pravidel) Proč nezačít kouřit.
Seznámení se s umělým dýcháním, kdy, proč, jak se provádí - krátká demonstrace a praktické cvičení žáků s modelem. Vyučující dává pokyny v AJ. (Pojď sem, jsi na řadě, silně vydechni apod.)
Závěr
Zhodnocení hodiny. Reflexe - Co jsme se dnes naučili? (Krátká reflexe, na dlouhou nezbývá čas)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Můžeš se zamyslet nad kouřením dětí a mladistvých.You can think about childrena nd adolescents who smoke.
Kouření škodí zdraví.Smoking damages your health.
kuřáksmoker
pasivní kouřenípassive smoking
umělé dýcháníartificial respiration
kašelcough
rýmarunny nose
zánět horních cest dýchacíchinflammation of the upper air passages
Zamysli se nad kouřením obecně.Think about smoking in general.
chřipkaflu
tuberkulózatuberculosis
kouřenísmoking
umělé dýchání (z úst do úst)mouth-to-mouth resuscitation
kouřenísmoking
kapénková infekcedroplet infection