logo

Dýchací soustava

I. - úvodní informace
Název:
Dýchací soustava
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s anatomií a funkcí dýchací soustavy [Žák popíše dýchací soustavu podle nástěnného obrazu, vysvětlí její funkci]
  • Pochopení mechanismu dýchání [Žák popíše mechanismus dýchání, odvodí závislost rychlosti dechu na námaze]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými pojmy v AJ [Žák používá nové anglické pojmy při popisu dýchací soustavy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Praktické cvičení
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis pro 8. ročník (Fraus, Prodos, Nová škola nebo jiná)
Stopky
Nástěnný obraz Dýchací soustava

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a zjištění absence v AJ

Seznámení se s tématem hodiny s použitím anglických výrazů.

Nové výrazy píše vyučující na tabuli, žáci se učí správnou výslovnost.
Hlavní část
Anatomie dýchací soustavy - výklad podle nástěnného obrazu v češtině, doplňován vyučujícím o anglické výrazy, které píše na tabuli (připevňuje na magnetickou tabuli - vydrží déle). Žáci se učí výslovnost anglických pojmů

Funkce dýchací soustavy - brainstorming o funkci dýchacích soustav v živočišné říši, žáci používají české i anglické výrazy k vyjádření.

Mechanismus dýchání - praktické cvičení - žáci podle pokynů vyučujícího pozorují vlastní dýchání, diskutují o tom, které svaly jsou zapojeny, vyhledávají v sešitě jejich české i anglické názvy (měli by je mít z dřívějška). Fakta si stručně zapíší, anglická slovíčka zopakují.
Závěr
Žáci odpovídají na opakovací otázky s použitím českých i anglických výrazů, popisují anatomii a funkci dýchací soustavy podle obrazu či obrázků v učebnici.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dýchací cestypulmonary airways
plícelungs
svalmuscle
dýcháníbreathing
svalymuscles
dýchatbreathe
správné dýchánícorrect breathing
Bránice se zvedá.The diaphragm contracts.
Dýchání nosem je zdravější.Breathing through the nose is healthier.
nosnose
průdušnicewindpipe
bránicediaphragm
mezižeberní svalyintercostal muscles