logo

Magmatické horniny - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Magmatické horniny - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout základní pojmy [žák umí vysvětlit základní pojmy]
  • rozdělit vyvřeliny a tyto 2 skupiny definovat [žák dokáže rozdělit vyvřeliny a vysvětlit, v čem se liší]
  • jmenovat základní vyvřeliny, jejich složení, vlastnosti, využití [žákdovede říct nejznámnější příklady vyvřelin, jejich složení, vlastnosti a využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novou slovní zásobou v prezentaci [žák zvládne anglické pojmy, prozkoušení na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s prezentací; frontální vyuka
  • práce s učebnicí a pracovním listem; práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis 9
počítač na prezentaci

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Téma hodiny
Absence
Hlavní část
Práce s prezentací, zápis
Seznámení se se anglickou slovní zásobou
Práce s učebnicí - plnění úkolů v pracovním listě
Závěr
Zopakování nově nabitých informací
Zkontrolování pracovního listu
Společné prozkoušení nově zapamatovaných anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žulagranite
magmamagma
hlubinné vyvřelinyintrusive igneous rocks
povrchové vyvřelinyextrusive igneous rocks
gabrogabbro
žulagranite
čedičbasalt
znělecphonolite
složenícomposition
využitíexploitation