logo

Krev

I. - úvodní informace
Název:
Krev
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se hlavní složky krve [Žáci vyjmenují složky krve při závěrečných kvízových otázkách.]
  • Popsat tvar a funkci krevních tělísek (červené, bílé krvinky, krevní destičky) [Žáci popíší krevní tělíska a jejich funkci]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s novými pojmy v AJ [Žáci vyplní trojsměrku ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad a práce s textem (učebnice)
  • Komunikace ve skupinách
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis pro 8.ročník
Trojsměrka
Výukové nástěnné obrazy, popř. obrázky k promítání

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy - v AJ
Cíl hodiny na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
V průběhu zkoušení na začátku hodiny si žáci přečtou text o složení krve a pokusí se podtrhnout (odborné) pojmy, které již znají v angličtině. Výklad o složení krve v češtině, nová anglická slovíčka vyučující píše na tabuli (flipchart, nástěnku... aby zůstala zachována v učebně), studenti opakují nová slovíčka, zdokonalují si výslovnost.

červená krvinka – red corpuscle, erythrocyte
bílá krvinka – white corpuscle, leukocyte
krevní plazma - blood plasma
krevní destička - platelet
Závěr
Pětiminutové opakování - trojsměrka na anglická slovíčka.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
červená krevred blood
krevní koláča scab
kyslíkoxygen
Otevřete učebnice na straně...Open your textbooks at page...
Nachystejte si učebnice!Prepare your textbooks!
krevblood
Krevní destičky společně s fibrinem zajišťují srážlivost krve.Thrombocytes along with fibrine ensure blood coagulation.
obranyschopnost organismuimmunity of organism
imunitaimmunity
buňka, buňkya cell, cells