logo

Ekosystémy II

I. - úvodní informace
Název:
Ekosystémy II
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s typy ekosystémů a vztahy v nich [Studenti dokáží popsat hlavní ekosystémy (les, pole, louka, rybník, řeka)]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou a zopakovat probrané pojmy [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, práce s textem, studentské prezentace
Učební pomůcky:
Výukové obrazy ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ
Opakování pojmů spojených s ekosystémy - písemnou formou - doplňovačka s anglickými výrazy
Hlavní část
Skupinová práce - každá skupina vytváří charakteristiku jednoho ekosystému s použitím výukových obrazů a učebnice podle zadaných kritérií - (celkový vzhled, potravní vztahy, příklady producentů, konzumentů...) formou posteru na balicí papír . Studenti používají anglické výrazy k popisu ekosystémů. Vyučující poskytuje podporu skupinám. Prezentace skupinové práce může proběhnout v následující hodině.
Závěr
Prezentace jednotlivých ekosystémů (může proběnout v následující hodině) Zpětná vazba - opakovací kvíz (otázky podle studentských prezentací).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fotosyntézaphotosynthesis
přirozený ekosystémnatural ecosystem
umělý ekosystémartificial ecosystem
pták, ptácia bird, birds
býložravec, býložravcia herbivore, herbivores
producentiproducers
konzumenticonsumers
listnatý lesleafy forest
smíšený lesmixed forest
hmyzinsects
lesforest
dravci (ptáci)birds of prey
louka, loukya meadow, meadows
pěvci (ptáci)songbirds
potokcreek, brook
polefield
deštný pralesrainforest
hmyzožravciinsectivores
predátořipredators
ekosystémy přírodnínatural ecosystems
ekosystémy původníoriginal ecosystems
ekosystémy pozměněnéaltered ecosystems
ekosystémy přetvořené lidskou činnostíhuman-modified ecosystems
ekosystémy uměle vytvořenéartificially created ecosystems
ekosystémy závislé na člověkuhuman-dependent ecosystems
Les je ekosystém, kde rostou převážně stromy.A forest is an ecosystem in which mainly trees grow.
nelesní ekosystémynon-forest ecosystems
vodní hmyzwaterbugs