logo

Obranyschopnost organismu, nemoci

I. - úvodní informace
Název:
Obranyschopnost organismu, nemoci
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s fungováním imunitního systému a s druhy imunity [Žák popíše, jak funguje obranyschopnost organismu a jaké druhy imunity existují]
  • Orientační seznámení s původci nemocí a s tím, jak nemocem předcházet [Žák umí vyjmenovat některé původce chorob, popíše princip očkovánía některá preventivní opatření proti onemocnění]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakování vybraných pojmů a seznámení se s novými pojmy v angličtině [Žák používá k vyjádření anglické výrazy, a reaguje na pokyny v angličtině]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Práce ve dvojicích s textem (učebnice)
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis 8

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a zjištění absencev angličtině
Stručné opakování tématu Krev formou otázek a odpovědí. Směřujeme k funkci bílých krvinek a k pojmu obranyschopnost. Krátký brainstorming na téma obranyschopnost. (Bohužel končívá u reklamních sloganů na výrobky Activia)
Hlavní část
Výklad nové látky - v češtině, zápis na tabuli (nebo promítnutý z dataprojerktoru, vyučující doplňuje anglické výrazy, píše je na kraj tabule,
Práce s učebnicí - ve dvojicích, na konci tématu jsou uvedeny kontrolní otázky, žáci ve dvojicích si je vzájemně pokládají a vyhledávají na ně odpovědi (v učebnici či ve vlastním zápisu)
Závěr
Studenti vytvoří malé propagační letáky na očkování dětí proti různým onemocněním s použitím českých i anglických výrazů (např. pro ordinaci s mezinárodní klientelou)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obranyschopnostimmunity
viryviruses
baktériebacterium, bacteria
obranyschopnost organismuimmunity of organism
nakažlivé nemocicontagious diseases
prvociprotozoa
inkubační dobaincubation period
očkovánívaccination
protilátkyantibodies
chřipkaflu
tuberkulózatuberculosis