logo

Mízní soustava

I. - úvodní informace
Název:
Mízní soustava
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky popsat funkce a umístění orgánů mízní soustavy [Žák umí popsat mízní soustavu podle vyobrazení, vysvětlí její funkci.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Upevnění obecné slovní zásoby, seznámení s novými pojmy [Žák reaguje na pokyny v AJ, používá správné výrazy k vyjádření a k popisu mízní soustavy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální vyuka - výklad
  • Samostatná práce
  • Práce s textem v učebnici
Učební pomůcky:
Učebnice Přírodopis 8 (nakl. Fraus, Prodos či jiná učebnice Biologie člověka)
anatomické obrazy Cévní systém a Lymfatický systém (či obrázky z internetu k promítnutí)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a kontrola absence v angličtině

Krátký brainstorming - Opakování cévní soustavy a tělních tekutin, vyučující čeká (navádí otázkami) na koloběh tělních tekutin. Téma hodiiny se zdůrazní (napíše na tabuli) po otázce Jak se dostává voda (v podobě lymfy) zpět do cévního systému.
JIž při brainstormingu žáci používají dříve probrané anglické výrazy.
Hlavní část
Výklad stavby a funkce mízní soustavy - frontální výuka podle nástěnných obrazů, nové anglické pojmy žáci opakují po vyučujícím, který je zapisuje na tabuli (případně promítá na dataprojrktoru), osvojují si správnou výslovnost.
Žáci si podle obrázku v učebnici překreslí a popíší mízní soustavu, k českým názvům si přiřadí i anglické pojmy.
Závěr
Reflexe - Popis kapky vody lidským tělem s využitím všech i dříve probraných soustav a s využitím anglických výrazů na jejich upevnění.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
cévyblood vessels
krevní oběhblood circulation
mízalymph
slezinaspleen
mízní uzlinylymph nodes
mízovodylymphoducts. lymphatic vessels
obranyschopnost organismuimmunity of organism
mandletonsil poznamka
alergieallergy, allergies
zpětback poznamka