logo

Genetika člověka

I. - úvodní informace
Název:
Genetika člověka
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s problematikou genetiky člověka. []
  • Přiblížit studentům některá genetická onemocnění []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, powerpointová prezentace
Učební pomůcky:
Datprojektor, připravená prezentace

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zjištění absence, seznámení s cílem hodiny - v AJ
Opakování základních genetickcý pojmů
Hlavní část
Powerpointová prezentace o genetice člověka. Výuka probíhá v češtině, vyučující připojuje nové pojmy v anglickém jazyce.
Závěr
Zadání domácího úkolu - vytvoření rodokmenu znázorňujícího určitý dědičný znak v rodině (barva vlasů, očí, tvary částí těla apod.)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
splynutí dvou pohlavních buněkfusion of two gametes
jednovaječná dvojčatamonovular twins
gengene
chromozomchromosome
genotypgenotype
fenotypphenotype
znaka sign, signs
alelaallele
genygenes
dědičnostheridity
vývoj jedincedevelopment of an individual
způsob životaway of life
vnější stavba tělathe outer body structure
dvouvaječná dvojčatadizygotic / fraternal twins
nemocillness, disease