logo

Mendelovy zákony

I. - úvodní informace
Název:
Mendelovy zákony
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty základům dědičnosti a Mendelovým zákonům [Studenti znají základní genetické zákonitosti, vyřeší jednoduchý příklad]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, video, práce s textem
Učební pomůcky:
Videokazeta Genetika pro základní školy,
nástěnné obrazy Mendlovy zákony

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v angličtině

Opakování základních genetických pojmů - pětiminutový test - zadání možné v angličtině
Hlavní část
Videokazeta obsahuje na začátku základní pojmy, které se stihnou probrat v jedné hodině, následují Mendelovy zákony a stručná genetika člověka.

Postup: studenti sledují video, vyučující je stopuje a vysvětluje nové pojmy, vyzývá studenty, aby kladli otázky a odpovídá na ně. Uvádí další příklady, kreslí schémata (tabulky) na tabuli. Nové pojmy v angličtině píše na tabuli, žáci je opakují, učí se výslovnosti a dále je používají v odpovědích na otázky.
Závěr
Kontrola zápisu v sešitě, zadání domácího úkolu na samostatné řešení příkladu na 1. a 2.Mendelův zákon

Zdroj: http://3.bp.blogspot.com/_g5HRMED07Jw/Swv--onrxaI/AAAAAAAAABg/xCC_i-lKBpg/s1600/mendel-1st-.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
spermiesperm
proměnlivostvariability
gengene
chromozomchromosome
nukleová kyselinanucleic acid
genotypgenotype
fenotypphenotype
znaka sign, signs
alelaallele
diploidní buňkadiploid cell
haploidní buňkahaploid cell
samčí pohlavní buňkysperm
samičí pohlavní buňka, samičí pohlavní buňkyovum, ova