logo

Neuron

I. - úvodní informace
Název:
Neuron
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se stavbou a funkcí neuronu [Studenti umějí popst stavbu a funkci nervové buňky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novými pojmy v AJ, procvičit používání obecných anglických pokynů [Studnti reagují na pokyny, používají správnou terminologii]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s textem a obrázky v učebnici - vyhledávání a rozlišování podstatných a méně důležitých informací
Učební pomůcky:
Učebnice, nástěnný obraz nervové buňky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ

Úvodní vysvětlení funkce nervové soustavy - výklad
Hlavní část
Kritické čtení kapitoly o stavbě nervové soustavy o neuronu - metoda I.N.S.E.R.T. - žáci v textu označují známé, nové, nepochopené a sporné skutečnosti, vybírají podstatné informace. Ze zjištěných informací sestavují zápis na tabuli strukturovaný zápis, ke kterému vyučující doplňuje nové pokmy v AJ.
Dále poskytuje doplňující informace k faktům, které studenti potřebují vysvětlit. Vybrané pojmy překládá do angličtiny.
Studenti si do sešitu nakreslí nákres neuronu a popíší jej.
Závěr
Kontrola nákresu v sešitě a porozumění novým pojmům -studenti na závěr popisují nervovou buňku podle nástěnného obrazu s použitím anglického jazyka. .

Zdroje: http://nd04.jxs.cz/421/557/ca7b2fe19a_74890288_o2.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
axonaxon
buněčné tělocell body
centrální nervová soustavacentral nervous system
dendritydendrites
míchaspinal cord
mozková kůracerebral cortex
myelinová pochvamyelin sheath
neuronneuron
obvodová nervová soustavaperipheral nervous system
šedá hmota nervovágrey matter
synapsesynapsis
vzruchexcitement