logo

Smysly člověka

I. - úvodní informace
Název:
Smysly člověka
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat smyslovou soustavu člověka [Studenti popíší anatomii a funkci smyslových orgánů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit nové pojmy, zopakovat stávající slovní zásobu [Studnti reagují na pokyny, používají správnou terminologii]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Kvízová hra
Učební pomůcky:
Magnetická tabule, otázky (úkoly) napsané na kartičkách, na druhé straně kartiček je napsaná bodová hodnota otázky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ

Seznámení s pravidly hry - s použitím anglických výrazů
Třída se rozdělí na skupiny, rozsadí se
Hlavní část
Hra: na tabuli jsou otázky otočené rubovou stranou nahoru (viditelná je jen bodová hodnota otázky), ve sloupcích (nebo řadách) podle smyslů, název smyslu je napsán v AJ-

( Sight for 50, 100, 250, 500, 1000 atd.)

Skupiny si střídavě vybírají otázky a odpovídají na ně. Jesstliže jedna skupina nezná odpověď, otázka je nabízena další skupině. Za správnou odpověď si skupina přičítá body, za pokus o odpověď v AJ 50 bodů navíc, za správnou odpověď v AJ 100 bodů navíc.
Závěr
Autoevaluace ve skupinách, slovní zhodnocení práce jednotlivců ve skupině, popř.. studenti mohou body získané skupinou rozdělit mezi jednotlivce, podle toho, jak se do hry zapojovali.

Zdroje: http://www.freedomscientific.com/images/resources/human_eye.jpg
http://www.psywww.com/intropsych/ch04_senses/04ear.jpg
http://www.contmediausa.com/shop/app/products/Human3D/Images/VB23A.jpg
http://www.markstivers.com/wordpress/comics/2006-04-11%20Human-tongue.gif

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
otázky a úkolyquestions and tasks
Přečti zadání.Read the assignment.
opakovánírevision
skupinová prácegroup work
Pracovat budete ve skupinách.You are going to work in groups.
Co by sis dal za známku?How would you grade your performance? poznamka
Podívej se na tabuli!Have a look at the blackboard/whiteboard!
Do příští hodiny si zopakujte...For the next class revise
Příští hodinu si napíšeme test.We are going to write a test in the next class.
smyslový vjem, smyslové vjemysensory perception / sensory perceptions
smyslové buňkysensory cells
čidlasensory receptors
zraksight
sluchsense of hearing
čichsmell
chuťtaste
hmatsense of touch
oko, očian eye, eyes
rohovkacornea
zornicea pupil, pupils