logo

Savci II

I. - úvodní informace
Název:
Savci II
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Opakovací hodina - studenti prokáží své znalosti vyplněním úkolů v pracovním sešitě [Studenti vyplní úkoly v pracovním sešitě bez použití podpory učebnice.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Upevnění znalostí pojmů, nová slovíčka - obecné instrukce [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce
Učební pomůcky:
Pracovní sešit k učebnici, kterou třída používá

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy - v AJ
Hlavní část
Zkoušecí hodina, studenti, kteří nejsou zkoušeni vyplňují úkoly o savcích v pracovním sešitě. Vyučující podá instrukce jsou v AJ a studenti vepisují do pracovního sešitu také anglické výrazy, které znají ze dřívějška. Při hodnocení práce v hodině vyučující hodnotí zvlášť správnost odpovědí a zvlášť používání AJ.
Závěr
Před odevzdáním pracovních sešitů krátká diskuse o používaných anglických pojmů. Příklad: Na kterou otázku jste odpověděli jen anglicky? Na kterou otázku jste anglickou odpověď vůbec neznalli? Na kterou otázku vás anglická odpověď napadla dřív, než česká? apod.

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Anatomy_and_physiology_of_animals_main_organs_vertebrate_body.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kdo půjde k tabuli?Who is going to come to the blackboard?
Nachystejte si sešit!Prepare your exercise books!
pracovní sešit, pracovní sešitya workbook, workbooks
Přečti zadání.Read the assignment.
vypišwrite
Toto cvičení si uděláte samostatně do školního sešitu.You are going to do this exercise independently and write it into your exercise books.
Společně si úkol zkontrolujeme.We are going to check the assignment together.
Neotáčej se!Don't turn around!
Máte posledních 5 minut.There are 5 more minutes left.
práce v hodiněwork in the lesson
Zavřete si pracovní sešit.Close your workbooks.
známka, známky (hodnocení ve škole)a grade, grades
Co jste si zapamatovali?What can you remember?
Položím ti tři otázky.I am going to ask you three questions.
Příští hodinu budu zkoušet.I am going to examine you in the next lesson.
Chceš si opravit známku?Would you like to improve your grade?
Najdi chybu!Find the mistake!
Chválím tě.Good job. poznamka