logo

Krevní skupiny, první pomoc při krvácení

I. - úvodní informace
Název:
Krevní skupiny, první pomoc při krvácení
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se systém krevních skupin [Źáci vysvětlí princip krevních skupin]
  • Naučit se postup, jak zastavit krvácení [Žáci názorně předvedou, jak postupovat pří krvácení]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámí se s novými pojmy [Žáci reagují na pokyny v AJ, odpovídají na otázky, používají správně nová slovíčka k vyjádření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad krevních skupin, demonstrace obvazových technik
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
tabule
výukový obraz krevních skupin a zástavy krvácení, popř. dataprojektor k promítnutí obrázků z internetu
obvazový materiál

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - česky i anglicky
Absence a zápis do tř. knihy - česky i anglicky
Téma hodiny na tabuli - česky i anglicky
Hlavní část
Vysvětlení principu krevnich skupin, historie, objevitelé - v češtině, nové anglické pojmy píše vyučující na tabuli (nástěnku, flipchart), žáci je nahlas opakují, osvojují si výslovnost.
Vysvětlení typů krvácení; výuka pomocí obrázků a schémat promítnutých na dataprojektoru (http://www.wikiskripta.eu/index.php/Krevn%C3%AD_skupiny, http://diy.freetekno.cz/manual/img/prvnipomoc1.gif , http://nd01.jxs.cz/398/883/d8d1b103f3_35096738_o2.jpg)
Práce ve skupinách na zadaných úkolech - zástava krvácení, vytvoření tlakového obvazu podle instrukcí a obrázků
Klíčové výrazy jsou promítnuty na dataprojektoru a v průběhu hodiny se opakovaně používají v obou jazycích.
Závěr
Opakování důležitých pojmů - kvízové otázky v obou jazycích.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krevní skupinyblood types
Kdo chybí?Who is absent?
Kdo nerozuměl?Who didn't understand it? poznamka
Kdo to ví?Who knows the answer?
čtyři typy krevních skupinfour blood types
Objevitelem krevních skupin byl český lékař Jan Jánský.The bloodtypes were discovered by Czech doctor Jan Jánský poznamka
Dobrý den, žáci.Hello, everybody.
obvazbandage
Poskytnout první pomoc je povinnost.To provide first aid is a duty.
Je nutné volat záchrannou službu.It is necessary to call an ambulance.