logo

Obojživelníci

I. - úvodní informace
Název:
Obojživelníci
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci pochopí adaptace pro přechod živočichů na souš a seznámí se s charakteristickými znaky obojživelníků. [Závěrečný kvíz]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se seznámí se základními pojmy k tématu obojživelníci a naučí se je vyslovovat. [Závěrečný kvíz]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s textem a obrázky v učebnici - vyhledávání a rozlišování podstatných a méně důležitých informací - pyramida
  • Řízená diskuse ve skupině
Učební pomůcky:
Didaktické obrazy Stavba těla obojživelníků a Obojživelníci střední Evropy
Učebnice Přírodopis 7, nakl. Prodos

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině
Zapsání tématu na tabuli - v angličtině
Společný nácvik výslovnosti - název tématu
Kontrola úkolu z minulé hodiny - v angličtině
Hlavní část
Práce s textem v učebnici - žáci si přečtou samostatně úvodní text o přecodu živočichů na souš a podle svého uvážení vybírají nejpodstatnější informace a píší je do vrcholu pyramidy. Do nižšího patra vepisují méně důležité informace a do nejnižšího nejméně důležité. V následné řízené diskusi žáci odhalují charakteristické vlastnosti obojživelníků, které jim umožnily přechod na souš. Tyto vlastnosti si zapisují do sešitu a dostávají k některým také anglické ekvivalenty.
Závěr
Na závěr hodiny ověřujeme, že si žáci zafixovali požadované informace formou otázek, které je možné zodpovědět jedním slovem česky nebo aglicky.
Otázky:
1. Rozmnožují se obojživelníci in the water nebo in the forest?
2. Jaký mají obojživelníci povrch těla ? (holou, vlhkou, slizkou kůži - naked, wet, ... skin)
3. Jak se jmenují larvy obojživelníků?
4. Čím dýchají larvy obojživelníků, čím se živí, kolik mají končetin?
5. Čím se živí, čím dýchají a kolik mají končetin dospělí obojživelníci
6. Jaké jsou hlavní typy tělní stavby obojživelníků?

Zdroj obrázků: http://visual.merriam-webster.com/images/animal-kingdom/amphibians/examples-amphibians_2.jpg
http://visual.merriam-webster.com/images/animal-kingdom/amphibians/examples-amphibians_1.jpg

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obojživelníkamphibian
Larva žije ve vodě.The larva lives in water.
pulectadpole poznamka
žába, žábya frog, frogs
čoleknewt, eft
mloksalamander
vlhká kůžemoist skin
dýchání kůžíbreathing through skin
jedovaté žlázyvenomous glands
slizové žlázymucous glands
užitečný hmyzožravecbeneficial insect-eater
Obojživelníci se vyvinuli z ryb.Amphibians developed from fish.