logo

Čtvrtohory

I. - úvodní informace
Název:
Čtvrtohory
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základní charakteristika období [Žák umí charakterizovat čtvrtohory]
  • Typické rostlinstvo a živočišstvo [Žák umí vyjmenovat základní druhy organismů typické pro čtvrtohory]
  • Geologické děje spojené s tímto obdobím [Žák dovede popsat geologické děje typické pro toto období]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát
Učební pomůcky:
počítač
powerpointová prezentace
text na překlad

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Sdělení základních informací o čtvrtohorách pomocí powerpointové prezentace
Seznámení se s některými anglickými pojmy
Referát na téma mamut
Závěr
Zopakování nových informací
Překlad textu o mamutech

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pleistocénPleistocene
holocénRecent
doba ledová, doby ledovéIce Age(s)
doba meziledová, doby meziledovéinterglacial period(s)
mamutmammoth
kůňhorse
liškafox
vlkwolf
glaciální reliktglacial relic