logo

Třetihory

I. - úvodní informace
Název:
Třetihory
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základní charakteristika období [Žák umí charakterizovat třetihory]
  • Typické rostlinstvo a živočišstvo [Žák umí vyjmenovat základní typické druhy organismů]
  • Geologické děje spojené s tímto obdobím [Žák dovede popsat geologické děje typické pro toto období]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [žák dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální vyuka
  • referáty
  • video
Učební pomůcky:
počítač + powerpointová prezentace

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Sdělení základních informací o třetihorách pomocí powerpointové prezentace
Seznámení se s některými anglickými pojmy
Referát na téma šavlozubý tygr
Závěr
Zopakování nově nabytých informací
Video třetihory

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jehličnanyconiferous species
krytosemenné rostlinyangiosperms
bouřlivá sopečná činnostturbulent volcanic activity
vyzdvižení nových pohořísubcutaneous ligament
šavlozubý tygrsaber-toothed tiger
savcimammals
paleogénPaleogene
neogénNeogene