logo

Mícha

I. - úvodní informace
Název:
Mícha
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umístění míchy [Žák umí popsat uložení míchy]
  • Složení míchy [Žák zvládá popsat složení míchy, míšních nervů]
  • Funkce míchy [Žák dovede vyjmenovat zákldní funkce míchy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [žáci dokážou přeložit anglické výrazy do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a obrázkem
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis pro 8.ročník
obrázek s anglickými popisky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Základní výklad látky o míše
Práce s obrázkem, který má popisky míchy v angličtině, úkolem je naleznout podle učebnice či kontextu překlad do češtiny
Závěr
Zopakování nově probrané látky i nových anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bílá hmota nervováwhite matter
míchaspinal cord
šedá hmota nervovágrey matter