logo

Reflexy

I. - úvodní informace
Název:
Reflexy
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Co je to reflex, [Žák dokáže vysvětlit, co je to reflex]
  • Rozdělení reflexů, definice, příklady [Žák umí rozdělit reflexy, výsvětlit, co který znamená a uvést příklad]
  • Historie, I. P. Pavlov [Žák umí vysvětlit základní pokus I.P.Pavlova]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novou slovní zásobou v prezentaci [žák dokáže anglické výrazy přiřadit k českým]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis pro 8. ročník
počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Vysvětlení pojmů reflex, reflexní oblouk, podmíněný a nepodmíněný reflex
Vysvětlení pokusů I.P.Pavlova na psech
Výklad je prokládán anglickými výrazy
Závěr
Zopakování probrané látky i anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nepodmíněný reflex, nepodmíněné reflexyunconditioned reflex, unconditioned reflexes
podmíněný reflexconditioned reflex
reflexreflex
patelární reflexPatellar reflex
sací reflexsucking reflex
polykací reflexswallowing reflex
vrozený reflexinborn reflex
získaný reflexconditioned reflex
vyhasínání reflexureflex extinction