logo

Ptáci II

I. - úvodní informace
Název:
Ptáci II
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci se naučí poznávat naše volně žijící ptáky a zařazovat je do řádů [Žáci poznají podle obrázků vybrané druhy ptáků]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci se naučí pojmenovat některé ptáky žijící v naší přírodě v AJ [Žáci používají anglické názvy ptáků]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Prezentace v powerpointu - upravená z projektu Atraktivní biologie
Učební pomůcky:
Dataprojektor, počítač s hlasovým výstupem

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, práce s třídní knihou - v AJ
Zopakování charakteristických znaků ptáků a základního rozdělení do řádů - žáci odpovídají na otázky
Hlavní část
Powerpointová prezentace s fotografiemi a nahrávkami hlasů ptáků, u některých zástupců učitel uvádí anglické názvy .
Závěr
Trojsměrka sestavená z použitých anglických výrazů s českou nápovědou.


Zdroj obrázku: http://10000birds.com/wp-content/uploads/2010/06/sibleys-backyard-birds.png

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bažantpheasant
kosblackbird
výr velkýeagle owl
káně lesníbuzzard
holub hřivnáčCommon Wood Pigeon
kukačka obecnácuckoo
budníčekcuckoo
pěnicewarbler
drozdthrush
červenkarobin redbreast; red murrain poznamka
sojkajay
čáp bílýwhite stork
koroptev polnípartridge
bažant obecnýCommon Pheasant
skřivan polnílark
strnadpartridge
stehlíkgoldfinch
strakamagpie