logo

Prvohory

I. - úvodní informace
Název:
Prvohory
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělení na jednotlivé etapy [Žák umí vyjmenovat etapy]
  • Jednotlivé etapy charakterizovat [Žák zvládá ke každé fázi říct základní charakteristiku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými anglickými pojmy [žák zvládne anglické pojmy správně přeložit do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • opakovací listy
Učební pomůcky:
počítač
powerpointová prezentace

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Seznámení se s základními etapami prvohor
Seznámení se s některými anglickými výrazy
Závěr
Společné zopakování probrané látky a nových výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
černé uhlícoal
hmyzinsects
prvohoryPalaezoic age
zkamenělina, zkamenělinyfossil
trilobit, trilobititrilobite
přesličkahorsetail
plavuněclub moss, lycopodium
obojživelník, obojživelníciamphibian, amphibians
plazireptiles
katastrofadisaster
srážka s planetkoucollision with a minor planet / planetoid
změna klimatuchange of climate