logo

Impresionismus

I. - úvodní informace
Název:
Impresionismus
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • prokletí básníci [dosažení cíle ověřujeme interpretačním rozhovorem o významu a obsahu textu]
  • A. Sova, V. Mrštík a další [dosažení cíle ověřujeme interpretačním rozhovorem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • opakování známé anglické slovní zásoby [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka literární výchovy probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
postava, postavy (literární, filmové)a character, characters ikona zvuk
Zopakujme si učivo z minulé kapitoly.Let's revise the subject matter from the last chapter. ikona zvuk
Kdo je dnes služba?Who is on duty today? ikona zvuk
zadané témathe assigned topic ikona zvuk
literární směrliterary genre ikona zvuk
literární hrdinaa literary hero ikona zvuk
literární druhyliterary genres ikona zvuk
literatura uměleckáfiction ikona zvuk
Impresionismus vznikl ve Francii.Impressionism came into being in France. ikona zvuk
Impresionismus zobrazuje pocity a nálady.Impressionism depicts emotions and moods. ikona zvuk
impresionismusImpressionism ikona zvuk
literaturaliterature ikona zvuk
umělecká literaturaartistic literature ikona zvuk