logo

Vypravování

I. - úvodní informace
Název:
Vypravování
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • výstižná a srozumitelná výstavba výpovědi o různých skutečnostech [procvičování vyprávěcího slohového postupu]
  • jazykové prostředky vypravování [ověření při vytváření obsahu vypravování]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [žák přeloží vhodné české slovo do angličtiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebooky, běžné pomůcky, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky hodiny, česky, anglicky.
Cíl hodiny - česky, anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, prokládána příslušnými anglickými výrazy a větami.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Shrnutí učiva a zopakování nejdůležitějších termínů.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slohový postupprocedure of writing ikona zvuk
Slohové postupy se realizují v slohových útvarech.Writing methods are put into practice in writing formats. ikona zvuk
vypravovánínarrative ikona zvuk
slohová práceessay ikona zvuk
Zpráva není vypravováním, ale lze v ní najít výjimečně též přímou řeč.A report is not a story but direct speech can ocassionally be found in it. ikona zvuk
Pověst je vypravování většinou lidového původu.A legend is a story usually of folk origin. ikona zvuk
slohová přiměřenoststylistic suitability ikona zvuk
slohová výukateaching writing ikona zvuk
Při vypravování se soustředíme na událost, která se stala.When telling a story, we focus on an event that happened. ikona zvuk
osnova vypravovánístructure of the story ikona zvuk
slohová osnovastructure of the essay ikona zvuk