logo

Příslovce

I. - úvodní informace
Název:
Příslovce
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • určování druhů příslovcí [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
  • stupňování příslovcí [ověření s využitím interaktivního audio testu (příloha)]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, testy, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav česky, anglicky.
Organizační prvky anglicky.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, české pojmy doplňovány anglickými výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Krátký interaktivní test na přiřazování anglických výrazů k anglickým.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příslovceadverb ikona zvuk
Do vět doplňte vhodné příslovce.Complete the sentences with a suitable adverb. ikona zvuk
Druhé příslovce z dvojice použijte ve větě.Use the second adverb in a sentence. ikona zvuk
Některá příslovce mají dva i tři správné tvary.Some adverbs have two or three correct forms. ikona zvuk
Některá příslovce mají nepravidelné tvary.Some adverbs are irregular. ikona zvuk
Tato příslovce použijte ve větách.Use these adverbs in sentences. ikona zvuk
V uvedeném textu podtrhněte příslovce.Underline adverbs in the given text. ikona zvuk
Ve větách použijte uvedená příslovce.Use the given adverbs in sentences. ikona zvuk
vztažná příslovcerelative adverbs ikona zvuk