logo

Prokletí básníci - Charles Baudelaire

I. - úvodní informace
Název:
Prokletí básníci - Charles Baudelaire
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s tvorbou prokletých básníků [žák popíše znaky tvorby prokletých básníků]
  • uvědomění si proměny poezie u těchto básníků [žák vysvětlí, čím se liší tvorba těchto básníků od těch dřívějších]
  • analýza básně Zdechlina [žák odpoví na otázky k rozboru básně]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení žáků s vybranými pojmy, které se týkají literatury a tvorby prokletých básníků [žák si zapíše a zpětně přeloží vybrané pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny - pozdrav, zápis do TK, absence
- seznámení s obsahem hodiny
Hlavní část
- v úvodu si zopakujeme pojmy z minulé hodiny (básník, báseň, rým), poté si žáci zapíší do sešitu (systémem poznámka pod čarou - žáci si ze spodní čtvrtiny stránky sešitu udělají slovníček) nové vybrané anglické pojmy
- žáci jsou vyzváni, aby k pojmům, které znají, si sami uvedli českých ekvivalent. Upozorníme je, že všechny pojmy v české podobě v hodině zazní,takže pokud některý pojem neumí přeložit, nic se neděje, protože budou mít možnost si je doplnit.
- výjklad - vyučující seznámí žáky s estetikou prokletých básníků a osobností Charlese Baudelaira
- práce s textem v čítance - vyučující pokládá žákům otázky vztahující se k básni Zdechlina
Závěr
- na závěr si s žáky projdeme, zda již rozumí všem pojmům, zda během hodiny postřehli, které české výrazy jsou ekvivalentem těch anglických
- dopisujeme české ekvivalenty k anglickým pojmům, které jsou na tabuli ještě ze začátku hodiny, průběžně ještě opakujeme, proč tam dané pojmy máme uvedeny, jak souvisí s prokletými básníky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tématheme ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
básník, básnícia poet, poets ikona zvuk
rým, rýmya rhyme, rhymes ikona zvuk
veršverse ikona zvuk
francouzský básníka French poet ikona zvuk
květflower, blossom ikona zvuk
zloevil ikona zvuk