logo

Umíme si pomáhat?

I. - úvodní informace
Název:
Umíme si pomáhat?
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vědět, jak a v čem můžeme druhým pomáhat [ústní zkouška při rozhovoru ve dvojicích]
  • tvořit věty o tom, jak pomáháme [mluvní cvičení]
  • sestavit krátkou povídku na toto téma [slohová práce na dané téma písemně do sešitu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s výrazem "pomoc" v AJ [žák užije daný výraz v rozhovoru, má zrakovou kontrolu, vidí tento výraz napsaný na vyvěšené kartě]
  • vyslechnout další vybrané výrazy v AJ [poslech na notebooku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • mluvní cvičení
  • rozhovor ve dvojicích
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
vyvěšené karty s českými i anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Anglický i český pozdrav.
Seznámení s cílem hodiny.
Motivační povídka o pomáhání si navzájem.
Hlavní část
Mluvní cvičení - žáci tvoří věty na dané téma, např. kdo, komu, kdy a jak pomohl.
Během cvičení jsou žáci seznámeni s pojmem "pomoc" v AJ, připomeneme si, kde již toto slovo slyšeli (filmy, písně apod.)
Rozhovor ve dvojicích - jak si pomáháme, jak kdo někomu pomohl. Během rozhovoru žáci prochází třídu a všimají si karet s českými i anglickými větami na toto téma - použijí i tyto věty ve svém rozhovoru, na notebooku mají možnost poslechnout si, jak zní věta v AJ (také od učitele).
Krátká slohová práce na téma : "Umíme (si) pomáhat?" - písemně do sešitu.
Závěr
Sebehodnocení žáků - žáci utvoří řadu, podle toho, jak sami zhodnotí svoji práci v hodině, např. u dveří - pracoval jsem výborně, uprostřed - docela to šlo, na konci - dnes mi to nešlo.
Všichni zopakují slovo "pomoc" v AJ.
Rozloučení v anglickém i českém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Dobrý den!Good morning! Good afternoon! ikona zvuk poznamka
Na shledanou.good bye ikona zvuk
pomáhathelp ikona zvuk
Kdo mi bude pomáhat?Who is going to help me? ikona zvuk
pomochelp ikona zvuk
Pomůžeš mi?Will you help me? ikona zvuk
Pojď mi pomoct, prosím.Come and help me, please. ikona zvuk
Pomáhejte si navzájem.Help each other. ikona zvuk
Pomoz mu, prosím.Help him, please. ikona zvuk
Pomoz jí prosím.Help her, please. ikona zvuk
staří lidéold people ikona zvuk
Budu ráda pomáhat.I will be glad to help. ikona zvuk
Můžete si navzájem pomáhat.You can help one another. ikona zvuk