logo

Základní skladební dvojice

I. - úvodní informace
Název:
Základní skladební dvojice
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Dagmar Kachlířová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • poznat ve větě podmět [žák podtrhne podmět červenou barvou]
  • poznat ve větě přísudek [žák podtrhne přísudek modrou barvou]
  • podtrhnout správně podmět a přísudek ve větě [žák použije k podtržení správné barvy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zeptat se anglicky na podmět a přísudek a dokázat anglicky odpovědět [žák anglicky položí otázku i odpoví]
  • pochopit anglicky příkaz k podtržení slov [po poslechu splní žák příkaz]
  • pochopit anglicky příkaz "najdi" a "ukaž" [po poslechu splní žák příkaz]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • společná práce u tabule
  • práce ve dvojicích s učebnicí
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, tabule, pracovní listy, kartičky s podstatnými jmény a se slovesy na skládání vět

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Seznámení žáků s cílem a náplní hodiny.
Motivace žáků formou hry na slova.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce. Žáci u tabule píší věty a vyhledávají podmět a přísudek. Na podmět a přísudek se ptají anglicky. Výraz k podtržení slov, nalezení a ukázání vyslechnou anglicky. Vyplní pracovní listy, kde mají napsané i anglické výrazy,výše vypsané. Ve dvojicích skládají věty ze slov na kartičkách (1 spojení anglicky), ukazují podmět a přísudek.
Závěr
Závěrečné shrnutí hodiny.
Společné zopakování anglických výrazů.
Rozloučení v anglickém jazyce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Podtrhni modře!Underline in blue! ikona zvuk
Podtrhni červeně!Underline in red! ikona zvuk
Řekni: "Kdo?"Say: Who? ikona zvuk
Řekni: "Co?"Say: What? ikona zvuk
Co dělá pes?What is the dog doing? ikona zvuk
Pes štěká.The dog is barking. ikona zvuk
Kdo štěká?Who is barking? ikona zvuk
Najdi to slovo!Find the word! ikona zvuk
Ukaž to slovo!Show / Mime the word! ikona zvuk
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk
Dobrý den!Good morning! Good afternoon! ikona zvuk poznamka