logo

Fejeton

I. - úvodní informace
Název:
Fejeton
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - seznámit žáky s podstatou fejetonu [- žák vysvětlí, co je podstatou fejetonu]
  • - nalézt prvky fejetonu v konkrétních textech [- žák nalezne v textu prvky fejetonu]
  • - motivovat žáky k sepsání vlastního fejetonu [- žák se pokusí v případě zájmu napsat fejeton]
Jazykové cíle a ověření:
  • - překlad vybraných 10 slov z textu [- žák přeloží 1O slov z textu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
aktuální fejeton z novin či časopisu

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (Tk, absence, téma hodiny)
- seznámení s průběhem hodiny
- otázka, zda-li se žáci již setkali s fejetonem, kde to bylo, co bylo jeho podstatou atd.
Hlavní část
- odpíchneme se od toho, co byli schopni říct sami studenti a dále pokračujeme výkladem
- seznámíme žáky také s nejznámějšími českými tvůrci fejetonů (např. J. Neruda, K. Čapek, R. Křesťan, L. Vaculík)- zjišťujeme, zda o nich žáci něco ví
- práce s učebnicí - přečteme a rozebereme text, doložíme na textu znaky fejetonu
- žáci mají za úkol přeložit deset vybraných slov (plnovýznamových) z celého textu, poté společně procházíme, všechna slovíčka píšeme na tabuli, doplňujeme o ta, která ještě nezazněla tak dlouho, dokud nám stačí čas (slovní zásoba je definována podle jednoho konkrétního fejetonu - učebnice Fraus 9; při použití jiného fejetonu se bude lišit)
Závěr
- žáci jsou motivováni k napsání vlastního fejetonu - hodnoceny budou pouze zdařilé výkony, lze si vylepšit touto cestou známku, úkol není povinný

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fejetonfeuilleton ikona zvuk
prodavačkashop assistant ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
týdenweek ikona zvuk
nápadidea ikona zvuk
bota, botyshoe, shoes ikona zvuk
zeleninavegetables ikona zvuk
potravinyfood ikona zvuk
vzpomenout si (vybavit si)recall ikona zvuk