logo

I. Dousková - Hrdý Budžes

I. - úvodní informace
Název:
I. Dousková - Hrdý Budžes
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zachycení totalitního režimu v literatuře [žák pojmenuje znaky totalitního režimu v díle]
  • specifický způsob vyprávění [žáci popíší v čem je dílo jedinečné, čím se liší od jiných lit. děl na dané téma]
Jazykové cíle a ověření:
  • práce se zjednodušeným cizojazyčným textem a jeho překlad [žák aktivně pracuje s cizojazyčným textem, pokusí se o jeho ucelený překlad]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s cizojazyčným textem
  • práce s uměleckým textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9
překlad stručné charakteristiky knihy do anglického jazyka

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- připomenutí minulé hodiny - autor, dílo, téma, specifické znaky
Hlavní část
- žáci dostanou na lístečku krátkou charakteristiku knihy Hrdý Budžes, ve dvojicích se pokusí o překlad, který jim poslouží jako zápis do sešitu (viz příloha)
- práce s ukázkou v čítance - učitel předčítá, rozbor textu, diskuse o specifických znacích
- žáci se pokouší ukázku číst, pracují s hlasem, intonací, snaží se napodobit hlavní postavu
Závěr
- připomenutí vybraných anglických výrazů (viz příloha s textem) - učitel napíše na tabuli vybraná slova v češtině, žáci dopisují výrazy v angličtině, učitel kontroluje správnost

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
normalizacenormalisation ikona zvuk
humorhumour ikona zvuk
životlife ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
rokyear ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
obdobíperiod ikona zvuk
vtipnýwitty ikona zvuk
divadelní zpracovánítheatre version ikona zvuk
herecactor ikona zvuk