logo

Guy de Maupassant

I. - úvodní informace
Název:
Guy de Maupassant
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení s tvorbou G. de Maupassanta [žák popíše tvorbu G. de Maupassanta]
  • analýza uměleckého textu [žák se pokouší o rozbor textu, odpovídá na otázky, které se k němu vztahují]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohacení a opakování slovní zásoby [žák přeloží vybrané pojmy či se je pokusí zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování učiva minulých hodin (realismus)
Hlavní část
- vyučující zapíše na tabuli všechna dnešní anglická slovíčka a vyzve žáky, aby se je pokusili přeložit. Pokud si žáci neví rady, vyučující pomůže.
- vyučujíví vyzve žáky, aby se na základě uvedených pojmů pokusili rekonstruovat o čem bude dnes v hodině řeč
- výklad o G. de Maupassantovi a jeho tvorbě, zápis do sešitu
- četba a práce s textem - povídka Kulička - učitel klade otázky k textu, žáci odpovídají
- doplnění zápisu do sešitu - žáci doplní sami tyto body: téma, charakteristika hlavní postavy, co autor v textu kritizuje
Závěr
- v rámci opakování jsou žáci požádáni o uvádění klíčových slov hodiny, slova třídí do dvou sloupců:
1) obecné pojmy literární teorie
2) slovíčka vztahující se k dnešní ukázce
Kdo ví výraz rovnou v anglickém jazyce, zapíše na tabuli anglicky, kdo neví, zapíše alespoň česky. Učitel vyzve žáky, zda by někdo uměl doplnit také anglický ekvivalent. Takto pokračujeme, dokud nezapíšeme všechny pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
povídkashort story ikona zvuk
realismusRealism ikona zvuk
povahacharacter ikona zvuk
cestovánítravelling ikona zvuk
kladné vlastnosti člověkapositive qualities of a person ikona zvuk
záporné vlastnosti člověkanegative qualities of a person ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
FrancouzFrenchman ikona zvuk
hlavní postava, hlavní postavythe main character, the main characters ikona zvuk
lidská povahahuman nature ikona zvuk
cestujícípassenger ikona zvuk