logo

Fejeton

I. - úvodní informace
Název:
Fejeton
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • fejeton [ověřujeme cvičením schopnost vyjadřování a psaní slohového útvaru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Najdi chyby ve způsobu vyjadřování.Find mistakes in the mode of expression. ikona zvuk
fejetonfeuilleton ikona zvuk
slohový útvarstylistic format ikona zvuk
ustálená forma jednotlivých útvarůa fixed form of individual formats ikona zvuk
vyjadřováníexpressing ikona zvuk
Dnes písemně zopakujeme téma...We are going to write a test on ... ikona zvuk
Připravte si papíry.Prepare your papers. ikona zvuk
Zadání čtěte pozorně.Read the assignment carefully. ikona zvuk
Pište čitelně.Write legibly. ikona zvuk
Nenapovídej!No prompting! ikona zvuk
správněcorrect ikona zvuk
správné řešeníthe correct solution ikona zvuk
chyba, chyby (omyl)a mistake, mistakes ikona zvuk
špatněwrong ikona zvuk
rozmanitost vyjadřovánívariety of expression ikona zvuk
přesnost vyjadřováníaccuracy of expression ikona zvuk
publicistický útvarjournalistic format ikona zvuk
srozumitelné vyjadřovánícomprehensible way of expressing oneself ikona zvuk