logo

Samostatný větný člen

I. - úvodní informace
Název:
Samostatný větný člen
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná [procvičováním, upevňováním ověřujeme schopnost žáka orientovat se v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
osloveníaddress ikona zvuk
základní větný člena main part of a sentence ikona zvuk
Větnými členy nejsou...Sentence elements are not ... ikona zvuk
Některá slova ve větě nejsou samostatnými větnými členy.Some words in the sentence aren't independent sentence elements. ikona zvuk
větný rozborsentence analysis ikona zvuk
větný člensentence element ikona zvuk
vsuvkaparenthesis ikona zvuk
Vsuvka je hodnotící nebo vysvětlovací autorská poznámka.An insertion is an evaluative or explanatory note of the author: ikona zvuk
Vsuvka s textem syntakticky nesouvisí.Parenthesis is nto connected to the text on syntactic level. ikona zvuk
Vsuvka však může být také součástí oficiálních textů mluvených i psaných.Parenthesis can also be part of official texts both spoken and written. ikona zvuk
větný celekclause ikona zvuk