logo

Diskuse

I. - úvodní informace
Název:
Diskuse
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • diskuse [zjišťujeme při procvičování a upevňování, zda žák dokáže aplikovat zásady ústního projevu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slohový postupprocedure of writing ikona zvuk
Slohové postupy se realizují v slohových útvarech.Writing methods are put into practice in writing formats. ikona zvuk
projev, proslovspeech ikona zvuk
kultura mluveného projevuthe art of spoken word ikona zvuk
mluvený projevspoken production ikona zvuk
slohové úkolyessays ikona zvuk
domácí slohová prácea home essay ikona zvuk
slohová výukateaching writing ikona zvuk
oprava slohové prácecorrection of an essay ikona zvuk
přirozený projevnatural expression ikona zvuk
diskuse na témadiscussion on the topic of ... ikona zvuk
mluvený a psaný projevoral and written production ikona zvuk
Zapoj se do diskuse.Join in the discussion. ikona zvuk
Diskuse je věcný rozhovor několika osob.Discussion is a factual dialogue of several people. ikona zvuk
Cílem diskuse je rozebrat jev z různých stránek.The aim of the discussion is to analyse a phenomenon from different points of view. ikona zvuk
diskusediscussion ikona zvuk
slohová osnovastructure of the essay ikona zvuk