logo

Projev

I. - úvodní informace
Název:
Projev
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • řečnický slohový útvar [zjišťujeme při opakování a procvičování, zda žák dokáže objasnit a aplikovat příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slohový postupprocedure of writing ikona zvuk
projev, proslovspeech ikona zvuk
kultura mluveného projevuthe art of spoken word ikona zvuk
kultura psaného projevuthe art of writing ikona zvuk
mluvený projevspoken production ikona zvuk
domácí slohová prácea home essay ikona zvuk
písemný projevwritten work ikona zvuk
slohová přiměřenoststylistic suitability ikona zvuk
cvičná slohová prácea mock essay ikona zvuk
školní slohová prácewritten school assignment ikona zvuk
psaný projevwritten assignment ikona zvuk
slohová výukateaching writing ikona zvuk
oprava slohové prácecorrection of an essay ikona zvuk
přirozený projevnatural expression ikona zvuk
Odstraňte slohové neobratnosti v tomto úryvku.Correct style deficiencies in this extract. ikona zvuk
mluvený a psaný projevoral and written production ikona zvuk
prostředky návaznosti v jazykových projevechlinking devices in a language performance ikona zvuk
slohová osnovastructure of the essay ikona zvuk